Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) – TP. Hồ Chí Minh

Address: 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn. Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn.

Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn. Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn.

Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn. Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn.

Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn. Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn.

Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn. Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn.

Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn. Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn.

Một số hình ảnh thực tế về Ebisu Restaurant (Quán ăn Nhật) - 35 Bis, Đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Thông tin khách sạn nhà hàng Sài Gòn, thông tin du lịch Sài Gòn.

———–

(Khách sạn, nhà hàng TP. Hồ Chí Minh – Thông tin du lịch TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.