Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 – Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Một trong những khách sạn sang trọng nhất tại Hà Nội, phục vụ đồ ăn kiểu Pháp.

—————

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

Nhà hàng Pháp French Grill, số 8 - Nguyễn Đức Dục (Khách sạn Marriot), Hà Nội

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.